بزرگان

بزرگان و مشاهیر! حقیقتا آن ها کسانی هستند که به دلیل حضورشان در عرصه های علمی و پژوهشی و یا مجاهدت هایشان در راه حق باید از ایشان الگو بگیریم و ایشان را به خوبی بشناسیم تا بتوانیم اوضاعمان را با این خوب احوالان بهتر تطبیق دهیم.

دکمه بازگشت به بالا