تاریخ و انسانی

اهمیت مطالعه تاریخ آنگونه است که که اگر کسی تاریخ را نخوانده باشد احتمالا جاهل از دنیا خواهد رفت!‌ تاریخ علمی است که تمامی علوم را از ازل تا ابد شامل می شود و به همین دلیل باید مطالعه شود. برخورد ملت ها در طول تاریخ با یکدیگر حاوی نظمی است که در آینده نیز تکرار خواهد شد و این منشأ جمله ی معروف «تاریخ تکرار خواهد شد» است.

دکمه بازگشت به بالا