افشاریه

نادرشاه افشار ، مردی به بزرگی ایران
بزرگان

نادرشاه افشار ، مردی به بزرگی ایران

همانطور که می دانید، نادرشاه افشار پادشاهی ایرانی تبار و مردی شجاع و دلیر و همچنین افتخاری بزرگ برای میهن…
دکمه بازگشت به بالا