بانوی ریاضی ایران

مریم میرزاخانی، یک ایرانی ایده آل
بزرگان

مریم میرزاخانی، یک ایرانی ایده آل

در طی درگذشت تأسف بار مریم میرزاخانی ، نخبه ایرانی که از شهیر ترین چهره های علمی جهان بود بسیاری…
دکمه بازگشت به بالا