ساسانیان

پیل اشکانی ، اولین باتری تاریخ و ساخته ایرانیان
تاریخ و انسانی

پیل اشکانی ، اولین باتری تاریخ و ساخته ایرانیان

مقدمه: همانطور که می دانید اکثر افراد اختراع باتری را متعلق به جوامع غربی می دانند و اگر بخواهند درباره…
ارگ راین، قلعۀ خشتی و در حال فراموشی
تاریخ و انسانی

ارگ راین، قلعۀ خشتی و در حال فراموشی

پیش گفتار: این مطلب را عملا می توان یک سفرنامه دانست، چرا که حاصل پژوهش و بازدید نظری بنده [نویسنده…
دکمه بازگشت به بالا