لرن

فتح مقتدرانه پاریس به دست رایش سوم
تاریخ ایران و جهان

فتح مقتدرانه پاریس به دست رایش سوم

فتح فرانسه: پنجم ژوئن ۱۹۴۰ ارتش آلمان نازی در جبهه ای به طول بیش از ۶۰۰ کیلومتر از (آبه ویل)…
دکمه بازگشت به بالا