مریم میرزاخانی نخبه ریاضیات درگذشت

برای زندگی بهتر از مریم الگو بگیریم
بزرگان

برای زندگی بهتر از مریم الگو بگیریم

در طی درگذشت تأسف بار مریم میرزاخانی ، نخبه ایرانی که از شهیر ترین چهره های علمی جهان بود بسیاری…
دکمه بازگشت به بالا