نازیسم

سومکا ، سوسیالیسم ملی کارگران ایران
تاریخ و انسانی

سومکا ، سوسیالیسم ملی کارگران ایران

سومکا یا سوسیالیسم ملی کارگران ایران نظامی نازیستی در ایران بود که توسط دکتر داوود منشی زاده رهبری میشد و…
دکمه بازگشت به بالا