نیکولا تسلا، مردی از جنس دانش

نیکولا تسلا، مردی از جنس دانش
بزرگان

نیکولا تسلا، مردی از جنس دانش

شروع زندگی نیکولا و تحصیلات اولیه: نیکولا تسلا به انگلیسی Nikola Tesla، پدر حقیقی علم برق و کاشف اصلی الکتریسیته…
دکمه بازگشت به بالا