پیکار با اهریمن

انسانی

سومکا ، سوسیالیسم ملی کارگران ایران

سومِکا یا سوسیالیسم ملی کارگران ایران نظامی نازیستی در ایران بود که توسط دکتر داوود منشی زاده رهبری میشد و…
قالب وردپرس وردپرس افزونه وردپرس پاتوق وردپرس
بستن