کلیمیت

پوریم ، دروغ به سبک یهودی
تاریخ و انسانی

پوریم ، دروغ به سبک یهودی

مقدمه: از ابتدا، ایرانیان و آریایی ها در هر برهه ای از تاریخ با تمدنی که آنرا امروزه ایرانشهر می…
دکمه بازگشت به بالا